Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa

Oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje szereg czynności, które dotyczą prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników, wypłatą wynagrodzeń, oraz odprowadzania wszystkich niezbędnych składek. Prowadzenie rzetelnej i dokładnej dokumentacji w tym zakresie jest niezwykle ważne w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa. Pozwala na zachowanie płynności kadrowo-płacowej oraz uniknięcie problemów formalnych, które mogą wynikać z przeoczeń, jeśli zadania te powierzone zostały osobie niedoświadczonej. W naszej ofercie znajduje się szereg usług z zakresu kadrowo-płacowego.

Usługi w zakresie kadr i płac

Zakres naszych usług w zakresie kadr i płac obejmuje bardzo wiele czynności formalnych. Dokumentację pracowniczą prowadzimy w sposób przejrzysty, zawsze respektując przepisy prawa. Zajmujemy się między innymi:

  • przygotowaniem deklaracji ZUS;
  • rozliczeniami PIT;
  • odprowadzaniem składek ZUS;
  • prowadzeniem dokumentacji kadrowej;
  • przygotowaniem umów o pracę;
  • wystawianiem świadectw pracy;
  • przygotowywaniem umów cywilnoprawnych.