Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

Książki przychodów i rozchodów

Oferujemy kompleksowe usługi rachunkowe, w tym prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Prowadzenie książki przychodów i rozchodów jest obowiązkiem osób fizycznych będących właścicielami jednoosobowych działalności gospodarczych i rozliczających się na zasadach podatku ogólnego lub liniowego. Z ksiąg przychodów i rozchodów mogą korzystać też:

  • spółki cywilne, jawne i partnerskie, pod warunkiem, że przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 2 milionów netto euro rocznie;
  •  osoby, które swoją działalność wykonują w firmie agencji lub umowy zleceń;
  • osoby prowadzące produkcję rolną;
  • osoby duchowne, które zrezygnowały z ryczałtowego podatku dochodowego;
  • armatorzy zdefiniowaniu wedle Ustawy o podatku tonażowym.

Uproszczone ewidencjonowanie przychodów i rozchodów

Mimo że księga służy do uproszczonego ewidencjonowania przychodów i rozchodów, to warto powierzyć jej prowadzenie doświadczonym księgowym. Wybierając naszą ofertę, klienci zyskują pewność, że w dokumentacji ich przedsiębiorstw nie pojawią się błędy wynikające z przeoczeń lub nieznajomości zawiłych przepisów prawa. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!