Przygotowanie sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe

Złożenie sprawozdania finansowego jest jedną z najważniejszych formalności, jakie musi dopełnić osoba zarządzająca firmą. Obowiązek składania rocznych sprawozdań nałożony jest na firmy, które prowadzą księgi rachunkowe. Sprawozdania te zawierają najważniejsze informacje o stanie finansów danego przedsiębiorstwa. Oferujemy przygotowanie sprawozdań finansowych. Nasza usługa obejmuje:

  • przygotowanie sprawozdań finansowych spółek;
  • przygotowanie łącznych sprawozdań finansowych;
  • przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

E-sprawozdanie finansowe – zakres usługi

Od 2018 roku sprawozdanie finansowe można przygotować tylko w formie elektronicznej. Oferujemy profesjonalną usługę przygotowania e-sprawozdania finansowego według wytycznych Ministerstwa Finansów. Naszym klientom dostarczamy gotowy do zamieszczenia w Krajowym Rejestrze Sądowniczym plik XML, w którym znajduje się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe, a także wszystkie wymagane załączniki.